logo 123print

Výdejní místo: Panuškova 1299/2, 140 00  Praha 4 - Krč                      Telefon: (+420) 296 114 911, 731 142 957,  E-mail: obchod@123print.cz 
Provozní doba výdejního místa: všední dny 9:00 - 17:00.


Kvarteto

Samostatný list 189 Kč VYTVOŘIT

Kvarteto je karetní hra pro 3, ideálně pak pro 4 hráče. Sada karet obsahuje celkem 32 karet rozdělených osmi skupin označených číslem od 1 do 8. Každá tato skupina obsahuje čtyři karty (kvarteto) označené písmenem od A do D. Každá karta kvarteta obsahuje označení zbylých tří karet dané čtveřice.

Všechny karty z balíčku se rovnoměrně rozdají všem hráčům. Hru začíná hráč následující po rozdávajícím a to tím, že vyzve libovolného hráče k vydání karty, kterou potřebuje k sestavení kvarteta. Hráč musí požadovanou kartu označit vždy číslem a písmenem, podmínkou žádosti je držení alespoň jedné karty z tohoto kvarteta.

V případě, že vyzvaný hráč požadovanou kartu drží, musí ji vydat. Pokud požadovanou kartu nemá, pokračuje ve hře sám a opět se dotazuje libovolného hráče. Hráč, který shromáždí kompletní čtveřici karet (kvarteto), vyloží tyto karty na stůl a získává bod. Vítězem se stává hráč, který získá nejvíce bodů.