S klesající teplotou klesají i ceny Vašich oblíbených fotoproduktů! Fotoobrazy na akrylovém skle - sleva 50%, Nástěnné fotokalendáře "KLASIK" - sleva 30%, Fotoknihy v pevných deskách - sleva 35%, Stolní plánovací fotokalendáře - sleva 20%

Časté dotazy

 

Jak rychle a efektivně vytvořit svou fotoknihu?

  1. Klikněte na dlaždici fotoknihy
  2. Vyberte si tématické zaměření Vaší fotoknihy popřípadě využijte variantu s univerzálním bílým či černým pozadím.
  3. Zvolte si vzhled Vámi vybraného tématu (prolistovat ukázky jednotlivých vzhledů naleznete v detailu příslušného vzhledu, využít můžete i připravený videonávod, který Vás seznámí s možnostmi online editoru pro tvorbu fotoknih)
  4. Vyberte si formát (velikost) fotoknihy
  5. Zvolte si vazbu vaší fotoknihy a klikněte na vytvořit.
  6. V rámci detailu produktu si můžete prolistovat ukázku fotoknihy, prohlédnout detail jednotlivých vazeb v kterých je daná fotokniha nabízena. Získáte rovněž informaci o rozsahu počtu stran, které může příslušná vazba obsahovat.

Po kliknutí na “Vytvořit” se dostanete do předpřipravené šablony ve které snadno online vytvoříte Vaší fotoknihu.


Před zahájením práce s online editorem doporučujeme abyste si předvybrali fotografie, které budete chtít do Vašeho projektu umístit a nahráli si je do extra složky ve Vašem počítači. Získáte tak přehled o počtu fotografií, které budete chtít do Vaší fotoknihy umístit a ušetříte tím čas, který následně tvorbě fotoknihy věnujete. Online editor podporuje datové formáty JPG, TIF a PNG.

Vkládejte obrázky v co možná nejvyšším rozlišení. V případě nízkého rozlišení vložených fotografií budete grafickým editorem upozorněni symbolem „!“. Nízké rozlišení nebrání vytištění projektu. Jsou situace, kdy danou fotografii ve Vámi tvořené fotoknize chcete mít a jiné rozlišení nemáte k dispozici. V tomto případě prosím upozornění na nízkou kvalitu fotografie ignorujte, ale vezměte prosím na vědomí, že fotografie bude vytištěna ve snížené kvalitě. Grafický editor Vás bude symbolem „!“ varovat u konkrétní fotografie v případě, že fotografie bude mít nižší nežli doporučené rozlišení pro daný projekt. Grafický editor nevyhodnocuje obsah fotografie, tedy to zda je snímek dobře zaostřen, či jinak barevně upraven. Vaše projekty vyrobíme, v podobě v jaké si je finálně odsouhlasíte.

Vložení fotografií/snímků do fotoknihy:

Fotografie, které chcete umístit do fotoknihy nejprve nahrajte do otevřeného editoru pomocí modré ikony vlevo nahoře. Po nahrání fotografií, které chcete použít následně jednoduše rozmístěte do vašich stránek.
Pro rozmístění fotografií lze rovněž využít funkci “Automatické plnění”, která fotografie rozmístí do předpřipravené šablony za Vás v pořadí, tak jak byly do editoru nahrány. Pozor! Při využití této funkce doporučujeme následně zkontrolovat výřez jednotlivých snímků, zda odpovídají Vašim představám, případně výřez u vybraných snímků upravit.

V rámci předpřipravené šablony můžete za pomoci ikon v nástrojové liště:

  1. Měnit rozvržení jednotlivých stran.
  2. Měnit pozadí jednotlivých stran či doplnit na jednotlivé stránky samostatné objekty ze Scrapbooku.
  3. Vkládat další obrazová či textová pole.
  4. Přidat či ubrat počet stran ve Vámi tvořené fotoknize. Důležité upozornění: Každý typ fotoknihy (vazba) má minimální a maximální počet stránek. Rozsah počtu stran je vždy uveden v detailu příslušného produktu.

 

Ovládací tlačítka – přehled:

Rozvržení: Ikona rozvržení obsahuje předdefinované rozvržení stránky.

Pozadí: Vybrané šablony nabízejí grafiku či podbarvení, které oživí Vaší fotoknihu.

Scrapbook: Ve vybraných projektech naleznete ikonu "Scrapbook", jenž obsahuje knihovnu samostatných grafických prvků, které můžete rozmisťovat po jednotlivých stránkách.

Maska: Výběr trikových masek – tuto funkci obsahují vybrané předpřipravené šablony

Přidat obrázkový blok: Ikona "Přidat obrázkový blok" umožňuje na stránku přidat rámeček pro fotografii. Rámeček lze libovolně umístit na stránku a zvolit jeho velikost. Fotografii lze na stránku umístit i přímo ze zásobníku fotografií, přetažením vybrané fotografie ze zásobníku přímo do knihy. Následně lze vloženou fotografii libovolně zvětšovat či zmenšovat zatažením za rámeček fotografie.

Přidat blok textu: Ikona "Přidat blok textu" umožňuje přidání textu do fotoknihy. V rámci předpřipravené šablony jsou na vybraných stránkách umístěna textová pole, do kterých můžete vložit text. V případě, že do textového pole text nevložíte, textové pole nebude ve Vámi vytvořené fotoknize zobrazeno.
Textový blok lze vložit rovněž na hřbet fotoknihy. Na obálku fotoknihy vložte textový blok, vepište text, umístěte blok textu na hřbet fotoknihy a pomocí ikony „otočit“ natočte text do vertikální polohy.

Automatické plnění: Pomoci ikony "Automatické plnění" rozmístíte nahrané fotografie ze zásobníku do předpřipravených či vytvořených obrazových rámečků.

Možnosti stránky: Každý typ fotoknihy má definovaný rozsah počtu stran. Pomocí ikony "Možnosti stránky" můžete přidávat či ubírat rozsah podle Vašich potřeb. Tlačítko vždy přidá či ubere dvě strany. Počet stran, který daný produkt podporuje je uveden v detail příslušného produktu.

Přichytávání: Funkce "Přichytávání" umožňuje přitahování jednotlivých objektů k sobě.

 

Kromě základní sady ovládacích ikon, se v online editoru setkáte ještě s ikonami pro práci s obrázkem a textem. 

Popis – práce s obrázkem:

Efekty: Filtry které Vaši barevnou fotografii změní na černobílou nebo opatří sepiovým efektem. 

Vylepšit: Automatická barevná korekce fotografií, tuto funkci doporučujeme využít pro případ, že fotografie před nahráním do zásobníku online editoru neprošly grafickou úpravou. U vybraných snímků je k dispozici I funkce na odstranění “červených očí”.

Oříznout: Pomocí ikony “Oříznout” můžete vybranou fotografii oříznout, popřípadě z ní pořídit výřez.

 

Ohraničení: Funkci je nejprve nutné zapnout (tlačítko vlevo Zapnout/Vypnout) - pomocí ikony “Ohraničení” vytvoříte kolem fotografie rámeček. U rámečku si můžete zvolit barvu a tloušťku.

 

Stín: Funkci je nejprve nutné zapnout (tlačítko vlevo Zapnout/Vypnout) - pomocí ikony “Stín” můžete kolem editované fotografie vytvořit efekt stínu.

 

Průhlednost: Průhlednost definuje procento krytí objektu.

Maska: Výběr trikových masek – tuto funkci obsahují vybrané předpřipravené šablony.

Orientace: Otáčení a převrácení motivů.

Tvar: Ikona “Tvar” umožňuje zamknout proporce objektu, tato ikona není určena pro úpravu fotografií.

Zarovnat: Horizotnální a vertikální zarovnání objektů na stránce.

Uspořádat: Uspořádání objektů.

Přizpůsobit: Přizpůsobení fotografie. Ikona přizpůsobí fotografii rámečku fotografie či stránce, popřípadě dvojstraně.

Přichytávání: Umožňuje přitahování jednotlivých objektů k sobě.

 

Popis – práce s textem:

Editovat text: Editor pro vložení/vkládání textu.

 

Formát textu: Přes ikonu “Formát textu” volíte typ písma, velikost a barevnost.

 

Zarovnat text: Odstavcové formátování.

 

Ohraničení: Funkci je nejprve nutné zapnout (tlačítko vlevo Zapnout/Vypnout) – pomocí ikony “Ohraničení” vytvoříte kolem objektu rámeček. Můžete zvolit barvu a tloušťku ohraničení.

 

Pozadí: Barevnost pozadí textového bloku.

Otočit: Pomocí ikony “Otočit” můžete natáčen textový blok

Tvar: Ikona “Tvar” umožňuje zamknout proporce objektu.

Zarovnat: Horizotnální a vertikální zarovnání objektů na stránce.

Směr textu: Směr psaní textu.

Přichytávání: Umožňuje přitahování jednotlivých objektů k sobě.

 

V rámci online editoru kromě zásobníku fotografií vlevo a ovládacích ikon, v horní části editoru naleznete vpravo boční vysouvací menu “Editovat”.

 

Krok zpět/krok vpřed – funkci můžete využít například v případě že v rámci Vámi prováděných úprav dojde například k nechtěnému posunutí textového bloku či obrazového rámečku, nechtěnému odstranění fotografie či textového bloku a podobně.

Vyjmout (CTRL X) – vyjmutí objektu.

Kopírovat (CTRL C) – zkopírování objektu do schránky.

Vložit (CTRL V) – umístění objektu ze schránky.

Smazat objekt (DELETE) – pomocí (DELETE) či ikony "koše" smažete celý objekt, nikoli fotografii v rámečku. V případě že chcete nahradit fotografii, kterou máte vloženou v rámečku za jinou, přetáhněte ze zásobníku fotografií v levé části do příslušného rámečku fotografii, kterou chcete stávající fotografii v daném rámečku nahradit.

 

Po té co vytvoříte svou fotoknihu, klikněte na zelené tlačítko “Objednat”.

 

 

Následně máte možnost vytvořit novou registraci, popřípadě se přihlásit ke svému již dříve vytvořenému účtu.
Do existujícího účtu se můžete přihlásit i v rámci homepage www.123print.cz přes funkci “Můj účet”.

Přihlášení/Registrace:
Nyní se přihlaste ke svému účtu, popř. se zaregistrujte, v případě, že jste tak neučinili dříve či tvoříte svou první fotoknihu. (Pro objednání je nutné být registrovaný uživatel a musíte být přihlášen.)

 

Přihlášení: Vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo.

Registrace: Vyplňte formulář “Vytvořit účet”.

 

Po úspěšném "Přihlášení/registraci" proběhne automatická kontrola Vámi vytvořené fotoknihy. V tento moment můžete být upozorněni na nevyplněná obrazová a textová pole, popř. na nižší kvalitu vložených fotografií nežli je doporučená tisková kvalita. Budete vyzváni k úpravě, popř. k potvrzení stávající podoby. Textová pole, která necháte prázdná, nebudou ve Vámi vytvořené fotoknize zobrazena.

 

Název projektu: Následně budete vyzváni, abyste pojmenovali svojí fotoknihu “Název projektu”. Podle názvu projektu se budete moci vrátit k Vašim rozdělaným fotoknihám, popř. budete moci v budoucnu doobjednat již dříve objednanou fotoknihu.

 

Můj košík: V nákupním košíku naleznete přehled o Vaší objednávce a můžete změnit počet kusů objednávané položky.

Dále si zvolíte způsob doručení, popř. lze upravit doručovací adresu. Následně můžete uplatnit slevové či dárkové poukazy, zvolíte způsob platby a potvrďte objednávku.

 

Formulář pro úpravu doručovací adresy (tlačítko "Změnit" v položce Doručovací adresa)

 

Pro aktivaci tlačítka "Potvrďte objednávku" je nutné zaškrtnout souhlas s obchodními podmínkami.

Po potvrzení objednávky se Vám nísledně zobrazí “Souhrn objednávky a platby” a dále “Potvrzení objednávky”.

 

Dokud není objednávka potvrzena, posledním krokem, můžete se do projektu vrátit a provádět změny. Po přijetí objednávky obdržíte na Vámi uvedený e-mail, potvrzení s číslem Vaší objednávky. Přijetím objednávky je zakázka automaticky zadána do výroby. V tento moment již není možné do projektu vstoupit a provádět úpravy, je ale možné v rámci Vašeho účtu vytvořit z uzavřeného projektu novou kopii ("Duplikovat projekt") a ten lze opět editovat, popřípadě v budoucnu doobjednat již dříve realizovaný projekt.